Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 2013 بتمن: شوالیه تاریکی باز می‌ گردد - قسمت دوم

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

بتمن پس از ده سال در شرایطی به گاتهام بازمی‌ گردد که این شهر به تصرف دار و دسته‌ ای به نام جهش‌ یافتگان درآمده است. در این شرایط، مسئولین شهر گاتهام درصدد دستگیری بتمن برمی‌ آیند و...