Breakfast For Two صبحانه ای برای دو نفر

فیلم صبحانه ای برای دو نفر (Breakfast For Two) داستان نویسنده ای است که پس از سال ها انزوا تصمیم می گیرد داستانی درباره زندگی دختر جوانی بنویسد...