Cafe Setareh کافه ستاره

روایت زندگی سه زن به نام‌ های فریبا، سالومه و ملوک در یکی از محله‌ های قدیمی تهران. فریبا زن میانسالی است که مخارج زندگی خود و خانواده‌ اش را از اداره کردن کافه‌ای کوچک و حقیر در محله در می‌ آورد و...