Cobweb 2023 تار عنکبوت

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

در مورد پسری 8 ساله به نام پیتر است که تلاش میکند راز صداهای عجیبی که دائما از دیوارهای خانه میشود را کشف کند. اما زمانی که پدر و مادر پیتر اصرار میکنند که این صداها تنها در تخیل اوست، همانطور که ترس پیتر از این حوادث بیشتر میشود، متوجه خواهد شد که والدینش رازی وحشتناک را از او پنهان میکنند و ...