Confidential Informant 2023 خبرچین محرمانه

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

براساس حوادث واقعی روایت شده و در مورد یک کارآگاه پلیس است که از بیماری سرطان رنج می‌ برد و همین موضوع او را درگیر نقشه‌ ای مرگبار می‌ کند. او با یک خبرچین معامله می‌ کند تا در حین انجام وظیفه کشته شود، بنابراین خانواده‌ اش می‌ توانند از مزایای مرگ او استفاده کنند، اما...