فیلم های ساخته شده توسط Plinio Bachmann - جوان تی وی