Dark Winds بادهای تاریک

زیرنویس چسبیده
تا قسمت 5 از فصل 2 اضافه شد.
آخرین وضعیت سریال : درحال پخش
play_circle
پخش تریلر

در پایگاه مرزی دورافتاده ای در شهر سرخپوستی «ملت ناواهو» در سال 1971، چندین جنایت که به ظاهر به هم نامرتبط اند اتفاق می افتند. دو مامور پلیس هنگام گشتن به دنبال سرنخ ها، با خاطرات ناگوار گذشته خود رو به رو می شوند.