Deep Sea 2006 دریای عمیق

دوبله فارسی

اکتشافاتی مهیج از اعماق اقیانوس ها که با تصویر برداری سه بعدی این مستند را جذاب تر کرده است…