Edge of the Earth 2022 لبه زمین

زیرنویس چسبیده
تا قسمت 4 از فصل 1 اضافه شد.
آخرین وضعیت سریال : پایان یافته
play_circle
پخش تریلر

گروهی از ورزشکاران ماجراجو تصمیم می گیرند تا به پرچالش ترین و خطرناک ترین مناطق مختلف جهان سفر کنند و مهارت های ورزشی خود را مورد آزمایش قرار دهند و...