Fantastic Four 2005 چهار شگفت انگیز

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

پس از اینکه گروهی از جوانان نابغه وارد یک دنیای موازی می شوند، به طور غیر منتظره ای قدرت و توانایی های فوق العاده ای به دست می آورند. آنها باید با همکاری و کمک یکدیگر، مقابل یک ربات خطرناک بایستند و آن را نابود کنند و...