Full River Red 2023 رودخانه سرخ

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

در قرن دوازدهم میلادی و در دوران سلسله سونگ روایت میشود. دو ساعت قبل از یک دیدار دیپلماتیک مهم میان نخست وزیر شین هوی و یک هیئت عالی رتبه از جین، سفیر جین به قتل رسیده و نامه مهمی که برای امپراتور فرستاده شده بود، از او دزدیده میشود. همانطور که جستجو برای یافتن نامه ادامه دارد، اتحادها شکل میگیرند، رازها فاش میشوند و هیچکس نمی‌ تواند جلوی حقیقتی را بگیرد که قرار است اثری از خود در تاریخ به جای بگذارد...