Gulmohar 2023 گل مور

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

در مورد خانواده چند نسلی باترا می‌ باشد که همه قرار است از خانه خانوادگی 34 ساله خود نقل مکان کنند. حال وقوع این تغییر در زندگی این خانواده، کشف مجدد پیوندهایی را به دنبال دارد که آن‌ها را به عنوان یک خانواده با تمام رازها و ناامنی‌ ها در کنار هم نگه داشته است و…