Heart of Stone 2023 سنگ دل

دوبله فارسی زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

یک مامور اطلاعات که برای یک سازمان حافظ صلح و بدون ماهیتی مشخص کار می کند، در شتاب است تا جلوی هکری را بگیرد که قصد دارد سلاح باارزش و خطرناکشان را برباید.