House of Darkness 2022 - خانه ای در تاریکی

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

مردی با زنی مرموز در یک رستوران آشنا می شود. او زن را تا خانه اشرافی و دور افتاده اش همراهی می کند، اما خیلی زود متوجه می شود که چیز شومی در مورد این زن و خانه اش وجود دارد و...