Jade Dynasty 2019 سلسله جید

دوبله فارسی

در فیلم دیدنی سلسله جید (Jade Dynasty) خواهید دید که پس از کشتار بیرحمانه در روستای زادگاه ژانگ شیائوفان، کینگ یون سکت او را با خود به جایی می‌برد تا در آن‌جا به رشد مهارت‌هایش بپردازد و…