Josee, the Tiger and the Fish 2020 ژوزی، حکایت ببر و ماهی

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

تسونئو دانشجوی یک دانشگاه و جوسی دختری جوان است که به دلیل ناتوانی اش در راه رفتن، به ندرت از خانه خارج می شود. پس از آنکه مادربزرگ جوسی او را برای پیاده روی بیرون از خانه می برد، با تسوئنو مواجه می شوند و...