Kandahar 2023 قندهار

play_circle
پخش تریلر

یک مامور مخفی سیا به نام تام هریس (با بازی جرارد باتلر) در اعماق قلمرویی متخاصم در افغانستان گرفتار شده است. در این میان زمانی که هویت تام افشا می‌ شود، او باید همراه با مترجم افغان خود به منطقه‌ای در قندهار نقل مکان کرده و در عین حال از واحد نیروهای ویژه که وظیفه شکار آن‌ ها را دارند نیز فرار کند اما…