Khaterat Olagh Mehraban خاطرات الاغ مهربان

فیلم خاطرات الاغ مهربان (Khaterat Olagh Mehraban) درباره پژمان است که برای مسافرت نزد دایی خود می رود. در آنجا متوجه یکی از کارمندان دایی اش می شود که یک الاغ است. ابتدا از او می ترسد ولی رفته رفته با هم صمیمی شده و…