Life and Death in the Warehouse 2022 زندگی و مرگ در انبار

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

زندگی و مرگ در انبار در مورد کارگری به نام آلیس است که در یک انبار در شهر کوچک ولز مشغول به کار می‌ باشد. اما زمانی که آلیس متوجه میشود باردار است، دوست دوران کودکی او، مگان، به سرعت برای کار به کارکنان انبار ملحق میشود. ولی با گذشت زمان، مگان برای حفظ شغل خود در انبار، آلیس را تحت فشار قرار داده و در نهایت او و فرزند درون شکمش را در معرض خطری جدی قرار می‌ دهد که…