Living with Tigers 2003 زندگی با ببرها

دوبله فارسی

در این مستند ما با نحوه زندگی و نوع رفتار ببر ها در آفریقا بیشتر آشنا خواهیم شد…