Mother, May I? 2023 مادر، اجازه هست؟

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

امت وارد یک بازی کابوس‌ وار با همسرش آنیا می‌ شود که به‌ طور غیرقابل توضیحی شخصیت مادرش را که به تازگی از دنیا رفته است، به خود گرفته و...