My Father's Dragon 2022 - اژدهای پدرم

دوبله فارسی زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

المر الویتور در جزیره وایلد به دنبال اژدهایی می گردد که اسیر شده است. او در این سفر به چیزهایی فراتر از انتظارش دست پیدا می کند و...