Nefarious 2023 نفریوس

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

یک قاتل سریالی خطرناک به نام نفریوس در روز اعدامش، محکوم به ارزیابی توسط روانپزشک می‌ شود. در این میان طی ارزیابی، نفریوس ادعا می‌ کند که یک شیطان است و قبل از اتمام زمان آن‌ ها، روانپزشک سه نفر را به قتل خواهد رساند و...