Paradise 2023 بهشت

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

پس از اینکه همسر جوان یک مرد مجبور میشود 40 سال از زندگی خود را برای پرداخت یک بدهی سنگین بیمه ببخشد، او ناامیدانه به دنبال راهی برای پس گرفتن زندگی همسرش می‌ گردد، اما به زودی با جنبه تاریک شرکت بیوتکنولوژی دستکاری زمان که در آن کار میکند، روبرو شده و...