Polite Society 2023 جامعه متمدن

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

ریا خان یک دختر مدرسه‌ ای جسور است که دنیایش زمانی که متوجه میشود خواهر بزرگترش لنا، تصمیم دارد برای ازدواج از رویاهای خود دست بکشد، متزلزل میشود. حال ریا تلاش میکند تا با کمک دوستانش از ازدواج قریب الوقوع خواهر خود جلوگیری کند اما…