Puss in Boots: The Last Wish 2022 - گربه چکمه پوش 2 آخرین آرزو

دوبله فارسی زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

گربه چکمه پوش متوجه می شود که اشتیاق او به ماجراجویی تاثیر خود را گذاشته است: او هشت نفر از 9 زندگی خود را سوزانده است. پوس سفری حماسی را آغاز می کند تا آخرین آرزوی افسانه ای را بیابد و زندگی نه گانه خود را بازسازی کند.