Sharareh شراره

فیلم شراره (Sharareh) جوانی به نام کیوان بر اثر تصادفی درگیر داستان عشقی می شود و ...