Showing Up 2022 نمایش

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

یک مجسمه‌ ساز به نام لیزی برای افتتاح یک نمایشگاه جدید آماده می‌ شود اما تشویش و آشفتگی وجود او را فراگرفته است. در این میان او تلاش می‌ کند تا میان حرفه خود با زندگی روزمره، خانواده و دوستانش، تعادل ایجاد کند اما…