Spider عنکبوت

فیلم سینمایی عنکبوت (Spider) داستان فیلم حول محور موضوع قاچاق دختران ایرانی به ترکیه و امارات میگیردد که در این بین با باز شدن پای دختر یکی از افسران آگاهی به این پرونده، موضوع از آن چه که هست پیچیده تر میشود ...