Teenage Mutant Ninja Turtles 2014 - لاک پشت های نینجا

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

پس از اینکه شردر شرور و بدجنس به همراه افرادش در شهر نیویورک هرج و مرج به وجود می آورند، لاک پشت های نینجا برای محافظت از شهر وارد عمل میشوند و...