The Crow: Salvation 2000 کلاغ: رستگاری

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

مردی جوان به نام الکس کورویس به اتهام قتل نامزدش دستگیر و به اعدام محکوم می‌شود. اما الکس خود را بی‌گناه دانسته و معتقد است نامزدش به دست مردی با زخم‌هایی مشخص روی بدنش، کشته شده است؛ ولی در نهایت پلیس نمی‌تواند اثری از این مرد پیدا کند. حال با گذشت سه سال، الکس با صندلی الکتریکی اعدام می‌شود اما اندکی بعد توسط کلاغ نگهبان به زندگی بازمی‌گردد تا با کمک خواهر نامزدش، قاتل واقعی را پیدا کند و…