The Father 2020 پدر

دوبله فارسی زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

مرد سالخورده ای که تمام عمرش از پذیرش کمک های دخترش امتناع می ورزیده، اکنون تلاش می کند تا شرایط فعلی خودش را درک کند. اما تردید و ابهامات بسیاری ذهن او را درگیر می کنند و...