The Ghost Within 2023 شبح درون

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

زنی جوان به نام مارگوت ریچاردسون برای پیدا کردن قاتل خواهرش ایوی که 20 سال پیش کشته شده، ناامیدانه به خانه خانوادگی خود بازمی‌ گردد. اما به زودی مجموعه‌ ای از برخوردهای وحشتناک با روح خواهرش ایوی در ساعت 9:09 شب آغاز میشود. حال مارگوت می‌ داند که یکبار برای همیشه باید حقیقت پشت مرگ خواهرش را آشکار کند و...