The Kings Affection 2021 علاقه پادشاه

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

سریال علاقه پادشاه (The Kings Affection) زمانی که همسر ولیعهد دوقلو به دنیا می آورد , آن را نشانه ای شوم دانسته و فرمان کشتن بچه دختر صادر می شود اما مادرش او را مخفیانه به خارج از قصر میفرستد. چند سال بعد وقتی بچه پسر از دنیا می رود، او دوباره به قصر بازمی گردد و حال مجبور است در نقش برادر دوقلویش , شاهزاده لی هوی (Park Eun Bin) باشد و کسی از هویت واقعی او که یک زن است، باخبر نشود…