The Last Kingdom: Seven Kings Must Die 2023 آخرین پادشاهی: هفت پادشاه باید بمیرند

دوبله فارسی زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

پس از مرگ پادشاه ادوارد، مهاجمان و وارثان رقیب برای به دست آوردن تاج و تخت با یکدیگر وارد نبرد می‌شوند. در این میان اوترد و هم پیمانانش برای تشکیل یک انگلستان متحد تلاش می‌کنند و…