The Last Voyage of the Demeter 2023 آخرین سفر دمتر

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

اعضای گروه یک کشتی بازرگانی باید برای تحویل پنجاه جعبه چوبی به سمت لندن حرکت کنند، اما پس از مدتی، متوجه حضور یک نیروی شیطانی و خطرناک در کشتی خود می شوند و باید خودشان را نجات دهند و...