The Lunchbox 2013 ظرف غذا

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

یک اشتباه در تحویل ظرف غذا در بمبئی موجب شکل‌ گیری ارتباطی میان یک مرد بازنشسته تنها و یک زن خانه‌ دار ناراضی میشود. در ادامه این دو شخصیت از طریق یادداشت‌ هایی که در ظرف غذا می‌ گذارند، با یکدیگر صحبت کرده و...