The Marvels 2023 مارول‌ ها

play_circle
پخش تریلر

در پی یک تحقیق درمورد یک کرم چاله، قدرت های «مونیکا رمبو» و «کمالا خان» با دیدیگر قاطی می شوند و هر زمان که یکی از آن ها از قدرت هایش استفاده می کند جاهای آن ها جابجا می شود، آن ها مجبور می شوند تا با یکدیگر تیم شوند تا دلیل این مشکل را پیدا کنند.