The Passage 1986 گذرگاه

دوبله فارسی

ژان دیاز فیلمسازی است که بر روی یک انیمیشن کار می‌کند که علیه خشونت صحبت می‌کند. در این میان ژان به صورت ناگهانی در یک تصادف کشته می‌شود اما…