The Three Musketeers: D'Artagnan 2023 سه تفنگدار: دارتانیان

دوبله فارسی زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

یک جوان شجاع به نام دارتانیان، پس از تلاش برای نجات یک زن جوان از ربوده شدن، زخمی شده و رها مشود. در این میان دارتانیان خود را به پاریس می‌ رساند تا هرطور شده مهاجمانش را پیدا کند. اما دارتانیان نمی‌ داند تلاشش او را به قلب یک جنگ واقعی خواهد کشاند که آینده فرانسه را تغییر میدهد. وی به زودی با آتوس، پورتوس و آرامئیس، سه تفنگدار پادشاه متحد شده و...