The Venture Bros 2023 برادران ونچر

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

پس از اینکه یک مامور دولتی جستجوی گسترده ای را برای پیدا کردن هنک ونچر آغاز می کند، اعضای خانواده ونچر، گیلد و مونارک با خطری جدی روبرو می شوند و...