Unicorn Wars 2022 جنگ‌ تک شاخ‌ ها

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

خرس‌ های عروسکی قرن‌ هاست که علیه دشمن قسم خورده خود، تک شاخ‌ ها می‌ جنگند، با این وعده که پیروزی، هدف آن‌ ها را کامل کرده و عصر جدیدی را آغاز خواهد کرد. در این میان دو برادر به نام‌ های بلوت و توبی به همراه گروهی از خرس‌های عروسکی بی‌ تجربه به یک ماموریت خطرناک برای نجات جنگل جادویی که تک‌ شاخ‌ ها درآن زندگی میکنند، فرستاده شده و نبردی وحشتناک را آغاز میکنند…