Vertigo سرگیجه

  • 81%
تا قسمت 15 از فصل 01 اضافه شد.
آخرین وضعیت سریال : درحال پخش
play_circle
پخش تریلر

پیمان بعد از یک سوءتفاهم خانوادگی با کامران درگیر میشود. گمان ها به این سمت می رود که پیمان کامران را کشته. ماجرایی که شاید به قیمت زندگی پیمان تمام شود.