Where the Tracks End 2023 جایی که ریل ها به پایان می رسند

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

جورجینا آموزگار کلاسی است که در روستایی در مکزیک داخل یک واگن برگزار می شود. او می خواهد هرطور که شده در زندگی دانش آموزان خود تغییری ایجاد کند.