Wire Room 2022 اتاق شنود

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

یک مامور فدرال در اتاق شنود، متوجه می شود که هدف مورد نظر توسط اعضای تیم ضربت مورد حمله قرار گرفته است. او باید تلاش کند تا جان سوژه را حفظ کرده بدون اینکه عملیات شنود را لو بدهد و...